Nature

ติดต่อสอบถาม

ช่วงนี้ฟาร์มปิดปรับปรุงครับ หากเปิดใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง๑๑ ฟาร์มไส้เดือนเดช ย้ายมาซอย เพชรเกษม114 ลูกค้าสามารถโทรสั่งซื้อ โดยโอนเงินล่วงหน้าและมารับได้ที่ฟาร์ม และจะมีเอกสารวิธีการเลี้ยงแนบไปให้ หรือ ทางฟาร์มมีบริการจัดส่งลูกไส้เดือนให้ท่านได้ในต่างจังหวัด

Worm main top

เลี้ยงไส้เดือนเพื่ออะไร

เพื่อใช้ในการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ทางการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมไส้เดือนสายพันธุ์ไม่ใช่ไส้เดือนทั่วไปที่ขุดพบได้ในดินซึ่งจะเหมาะสำหรับการกำจัดขยะอินทรีย์ เช่น เศษผัก ผลไม้ ใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง มูลสัตว์ต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็วตามธรรมชาติ ธรรมชาติ

และได้มีการทดลองว่าไส้เดือนเหล่านี้ช่วยย่อยสลายขยะได้เร็วกว่าที่จะปล่อยให้ขยะย่อยสลายเองถึง 20 เท่า หากขยะเหล่านั้นถูกปล่อยทิ้งไว้จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่หากเรานำไส้เดือนมาช่วยย่อยสลายขยะ จะช่วยให้ขยะเหล่านั้นมีปริมาณเชื้อโรคที่เป็นอันตรายและกลิ่นเน่าเหม็นน้อยลง แถมยังได้มูลไส้เดือนจากการที่ไส้เดือนขับถ่ายออกมาด้วย ซึ่งใช้บำรุงดินได้อย่างดี

มูลไส้เดือน เกิดจากสิ่งที่ไส้เดือนขับถ่ายออกมา มูลไส้เดือนมีธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช ช่วยให้ไม้ดอก พืชผักผลไม้ต่างๆเจริญเติบโตดี และให้ผลผลิตสูง สังเกตได้ว่าบริเวณดินที่มีไส้เดือนอาศัยอยู่ พืชจะอุดมสมบูรณ์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไส้เดือนจะสามารถอยู่อาศัยได้ในดินทุกสภาพ เพราะไส้เดือนจะเลือกอยู่อาศัยเฉพาะบริเวณดินที่มีสภาพแวดล้อมและปัจจัยเหมาะสม มูลไส้เดือนดิน มาจากธรรมชาติ และไม่มีกลิ่น ไม่เป็นอันตรายต่อพืช หากใช้ในอัตราส่วนที่สูง ช่วยให้รากออกเร็วขึ้น -ปรับปรุงคุณภาพดิน ลักษณะของมูลไส้เดือนเป็นเม็ดเล็กๆ ช่วยปรับปรุงให้ดินไม่แน่นเกินไป มีจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ซึ่งไม่สามารถพบได้ในมูลสัตว์ หรือปุ๋ยหมักอื่นๆ

Worm main top

เกร็ดความรู้เรื่องไส้เดือน

ไส้เดือนไม่สามารถแพร่เชื้อโรคสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เพราะยังไม่เคยมีรายงานปรากฏว่าไส้เดือนสามารถเป็นแพร่เชื้อโรคได้ และไส้เดือนยังเป็นสัตว์ที่ติดโรคได้ยาก

ภายในตัวไสเดือน ประกอบไปด้วย น้ำ80%,โปรตีนโดยประมาณ60-70% , โปรตีนโดยประมาณ 60-70%คาร์โบไฮเดรต 20%,ไขมัน 7-10%, เกลือแร่ 2-3.5% และอุดมด้วยวิตามินหลายชนิด

ไส้เดือนหายใจโดยผ่านทางผิวหนัง และเป็นสัตว์ที่มีความอ่อนไหวต่อแสง ถ้าไส้เดือนได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมจะทำให้มีชีวิตนานมากขึ้น และวางไข่ได้ทุกๆสิบวัน

ไส้เดือนบางสายพันธุ์สามารถย่อยสลายขยะได้ปริมาณเท่ากับน้ำหนักตัวของมันเอง ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่า ถ้าคุณใช้ไส้เดือนจำนวน 1 กิโลกรัม จะสามารถช่วยย่อยสลายขยะ 1 กิโลกรัม ภายใน 1 วัน ไส้เดือนสามารถย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ได้แทบทุกชนิด และขับถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยอย่างดี ไส้เดือนช่วยย่อยสลายขยะได้เร็วกว่าการหมักขยะอินทรีย์ให้สลายแบบทั่วไปได้ถึง 20 เท่า

แผนที่เส้นทางมาฟาร์ม

ราคาไส้เดือน

ราคาไส้เดือน มารับที่ฟาร์ม - ไส้เดือนแอฟริกัน ครึ่งกิโล 400 บาท / ไส้เดือนสีน้ำเงิน ชุดหนึ่งร้อยตัว 200 บาท

ราคาลูกไส้เดือน จัดส่งทางพัสดุ - ชุดลูกไส้เดือนแอฟริกันสี่ร้อยตัว 600 บาท / ไส้เดือนสีน้ำเงิน ชุดสองร้อยตัว 600 บาท (ราคารวมค่าจัดส่งแล้ว)

โทร. 0817928277 0811478255 หรือ แอดเบอร์ไลน์ 0817928277

Nature